ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เข้าสู่เวบ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ